Щодо вступу до закладів вищої освіти

Nakaz.MON.276.vid.15-03-2023-vord.docx

Подання заяви в електронній формі

Заява на вступ у заклад вищої освіти з 2019 року подається лише у електронній формі в режимі он-лайн на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua (створення електронних кабінетів розпочнеться з 1 липня).

Кількість заяв

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Перелік даних та документів для подання електронної заяви

Під час подання електронної заяви вступник зазначає такі дані та завантажує наступні документи:

У випадку подання заяви в електронній формі оригінали документів подаються вступником один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку, якщо вступник рекомендований до зарахування до закладу вищої освіти).

Подання документів на зарахування

Під час виконання вимог до зарахування вступник зобов'язаний подати особисто наступні документи (копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються):

Переглянути додаткову інформацію щодо вступної кампанії можна на сайті міністерства