Внутрішня система забезпечення якості освіти

Положення_про внутрішню систему якості_НОВА РЕДАКЦІЯ (2022-05).pdf
18_Положення про акдемічну доброчесність.pdf
Інформація (1).docx
Протокол педради № 14 від 02.04.2021.docx
Узагальнені результати самооцінювання.docx