Публічна інформація

Адреса електронної поштової скриньки закладу: pryjmalna@loz3edu.pp.ua

Комунальний заклад "Лозівський ліцей №3" Лозівської міської ради Харківської області надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України "Про інформацію" та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Інші нормативні документи, що регламентують питання доступу до публічної інформації:

Надання публічної інформації Лозівськитй ліцей №3 здійснює у відповідь на інформаційний запит, який можна реалізувати як у електронній, так і у письмовій формі.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про звернення громадян", з метою врегулювання питання проведення особистого прийому адміністрацією закладу освіти, наказом по Комунальному закладу "Лозівський ліцей №3" від 04.01.2021 року № 02-аг затверджено графік особистого прийому громадян адміністрацією Лозівського ліцею №3