Щодо вступу до закладів вищої освіти

Щодо вступної кампанії до вишів у 2020 році інформацію можна знайти на спеціальному ресурсі Міністерства

Нижче подано інформацію щодо вступу до закладів вищої освіти без запровадження карантинних обмежень.

Акцентуємо увагу абітурієнтів на тому, що Відповідно до Умов прийому, всі дати вступної кампанії у 2020 році зсунуто на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації. Актуальний календар ступної кампанії тут.

Подання заяви в електронній формі

Заява на вступ у заклад вищої освіти з 2019 року подається лише у електронній формі в режимі он-лайн на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua (створення електронних кабінетів розпочнеться з 1 липня).

Кількість заяв

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Перелік даних та документів для подання електронної заяви

Під час подання електронної заяви вступник зазначає такі дані та завантажує наступні документи:

 • зазначає адресу електронної пошти, до якої має доступ;

 • зазначає номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

 • зазначає серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;

 • зазначає середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою;

 • зазначає номери телефонів (домашній та / або мобільний) для можливості оперативного зв'язку;

 • завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту;

 • завантажує скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватися до вищого навчального закладу;

 • якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта, - довідку про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання).

У випадку подання заяви в електронній формі оригінали документів подаються вступником один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку, якщо вступник рекомендований до зарахування до закладу вищої освіти).

Подання документів на зарахування

Під час виконання вимог до зарахування вступник зобов'язаний подати особисто наступні документи (копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються):

 • копію документу, що посвідчує особу;

 • оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього;

 • копію військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

 • інші документи, якщо це передбачено правилами прийому закладу вищої освіти.

Переглянути додаткову інформацію щодо вступної кампанії можна на сайті міністерства