Профспілковий куточок

Голова первинної профспілкової організації Лозівського ліцею №3 Лозівської міської ради Харківської області

Стишук Сергій Петрович

Робота профспілкового комітету

Члени профспілкового комітету

 • комісія з питань організаційно-масової та інформаційної роботи – Боброва О.Г., Стишук С.П., Климушкіна І.В.;
 • комісія з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки – Медвідь Д.М., Пилипенко М.О., Трохимець М.В.;
 • комісія з питань культурно-масової, спортивної роботи та оздоровлення – Лазуренко В.М., Бондаренко Т.А., Стройлова К.Ф.

Повноваження комісії з питань організаційно-масової та інформаційної роботи (примірний перелік):

 • організаційне зміцнення первинної профспілкової організації, посилення мотивації профспілкового членства;
 • аналіз виконання постанов профспілкових зборів (конференції), профкому з питань організаційної роботи;
 • навчання профспілкового активу в школах профактиву, на семінарах;
 • організація та проведення звітів і виборів ;
 • поліпшення інформаційної роботи, забезпечення висвітлення діяльності профспілкової організації шляхом наочної агітації;
 • організація обліку членів профспілки;
 • вивчення й поширення досвіду інших організацій профспілок.
 • запровадження кращих форм роботи в практику первинної профспілкової організації;
 • спільно з іншими комісіями надає допомогу профкому в проведенні колективних профспілкових заходів;
 • аналіз та узагальнення даних статистичної звітності про профспілкове членство;
 • поповнення профспілкової бібліотеки необхідною довідковою та іншою літературою для профспілкового активу;
 • збір письмових заяв членів профспілки щодо перерахування членських внесків;
 • ведення протоколів, іншого діловодства;
 • аналіз спільно з іншими комісіями листів, заяв. скарг, які надійшли до профкому.

Повноваження комісії з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки (примірний перелік):

 • організовує ознайомлення працівників із нормативними матеріалами і документами з питань нормування і оплати праці;
 • контроль за застосуванням діючих норм праці та умов її оплати;
 • громадський контроль за правильністю нарахування заробітної плати працівникам, дотриманням законодавства про оплату праці, мінімальних гарантій в оплаті праці, встановлених Генеральною та галузевою угодами, а також своєчасністю виплати заробітної плати відповідно до строків. передбачених колективним договором;
 • бере участь у розробці пропозицій до проекту розділу «Оплата та нормування праці» колективного договору та відповідних додатків до нього щодо
 • оплати праці;
 • бере участь у вирішенні питань соціального захисту працівників, зокрема можливостей щодо медичного обслуговування. забезпечення житлом. путівками до оздоровчих і профілактичних закладів, встановлення за рахунок коштів установи додаткових порівняно з чинним законодавством гарантій і пільг тощо;
 • веде облік усіх соціально незахищених категорій членів профспілок (сироти. інваліди, «чорнобильці», сімейні з дітьми тощо);
 • пропонує перелік і порядок надання працівникам додаткових соціальних пільг і послуг згідно з колективним договором;
 • контролює виконання колективного договору щодо поліпшення умов життя громадян похилого віку ( колишніх працівників установи) і створює відповідні умови щодо соціального захисту цих осіб;
 • проводить роботу стосовно поліпшення соціального захисту сімей, які виховують дітей;
 • організовує контроль за своєчасним та якісним проведенням атестації робочих місць;
 • здійснює громадський контроль за призначенням і виплатою працівникам допомоги у зв’язку з хворобою та інших видів матеріального забезпечення, а також соціальних послуг за рахунок коштів соціального страхування, в т.ч. оздоровлення.

Повноваження комісії з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення (примірний перелік):

 • веде пропагандистську і практичну діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя;
 • організовує роботу зі створення та діяльності колективів самодіяльної художньої творчості, сприяє колективним відвідуванням театрів, концертів, кіно тощо;
 • організовує та проводить тематичні культурно-мистецькі заходи, конференції, свята, концерти, фестивалі, спектаклі, виставки;
 • сприяє організації змістовного дозвілля трудящих та членів їхніх сімей;
 • організовує масові спортивні змагання;
 • розглядає питання та вносить пропозиції профспілковому комітету щодо забезпечення потреб в оздоровленні та відпочинку дітей працівників;
 • бере участь в обговоренні й підготовці пропозицій до проектів планів соціального розвитку колективів, колективних угод у розділі «Захист духовних інтересів трудящих та членів їхніх сімей», пропозицій про асигнування роботодавцями на культурно-освітню, фізкультурно-масову, оздоровчу роботу з фонду підприємств і слідкує за своєчасним і правильним їх використанням.